Loading...
[Aizen Credit] Thêm nhóm KH không có thông tin Bảo hiểm xã hội

Nhằm giúp sale mở rộng bán hàng hơn nữa, Aizen thông báo bổ sung thêm nhóm đối tượng không có thông tin BHXH nhưng có thu nhập từ lương hoặc tự doanh

Khi tạo mới hồ sơ, hệ thống sẽ dựa trên thông tin cung cấp sơ bộ để đánh giá khách hàng thuộc nhóm đối tượng nào, và hiển thị các giấy tờ cung cấp tương ứng. Các bạn lưu ý cách nhận diện 2 nhóm khách hàng này như hướng dẫn bên dưới (Mục cung cấp giấy tờ vay vốn) để tư vấn cho phù hợp.

1/ Nhóm khách hàng có thông tin BHXH

Đây là nhóm khách hàng có thông tin Bảo hiểm xã hôi, khách hàng chỉ cần cung cấp CMND, hình ảnh selfie như quy trình trước giờ

2/ Nhóm khách hàng không có thông tin BHXH

Đây là giao diện dành cho nhóm khách hàng không có thông tin bảo hiểm xã hội, các bạn tư vấn khách hàng cung cấp thêm một trong những giấy tờ chứng minh thu nhập bên dưới:

  • Sao kê 3 tháng lương gần nhất chụp từ bản gốc có mộc /SMS /Mobile banking/ Internet banking)
  • Bảng lương chi tiết (Có mộc công ty/ từ email công ty)
  • Quyết định nâng ngạch/ bậc
  • Thẻ BHYT do công ty cung cấp
  • Giấy đăng ký mã số thuế
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Hóa đơn mua/ bán hàng hóa 3 tháng gần nhất
  • Biên lai đóng thuế 1 tháng gần nhất

Chúc các bạn sẽ bùng nổ và thành công đối với nhóm khách hàng mới này nhé !