Áp dụng lại quy trình gửi link Cash24 có mã giới thiệu

Kể từ 3:00 PM ngày 12/01/2021, MFast áp dụng lại quy trình gửi Link Cash24 có chứa mã giới thiệu cho khách hàng cho đến khi có thông báo mới.

Sales lưu ý lên hồ sơ theo Hướng dẫn:

Ngoài ra, đối với những khách đã giải ngân thành công trong ngày 11 – 12/02/2021 nhưng chưa được kéo về cho Sale. MFast sẽ chủ động kéo lại các hồ sơ này về MFast cho Sale trễ nhất vào ngày 15/01/2021. Hoặc Sales gửi thông tin về email: hotro@mfast.vn để được hỗ trợ.

Mong các bạn thông cảm và tiếp tục đẩy mạnh Cash24 cùng MFast nhé !

Xin cảm ơn !