Loading...
Áp dụng quy trình khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới

Như đã thông báo trước đó, kể từ ngày 01/02/2021, MFast sẽ áp dụng quy trình khấu trừ thuế TNCN mới, cụ thể như sau:

Ngay tại thời điểm người dùng rút tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân, MFast sẽ xét xem người dùng đã có tải cam kết thuế 2021 hay chưa để áp dụng khấu trừ thuế TNCN theo quy định của Pháp Luật (Không khấu trừ tại thời điểm cộng tiền vào ví tích lũy hoặc dùng để mua sắm bảo hiểm, các tiện ích trên MFast như trước).

Số tiền người dùng nhận được sau thời điểm này sẽ áp dụng theo quy trình trên

Ngoài ra, cam kết thuế 2020 đã hết hạn, vui lòng tải và cập nhật CKT 2021

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin !