Bảo hiểm bảo an tín dụng

Để mua bảo hiểm bảo an tín dụng, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn “Bảo hiểm Bảo An”

Bước 2: Chọn “Mua bảo hiểm”

Bước 3: Chọn 1 trong 2 gói bảo hiểm tham gia:

  • Bảo An Tín Dụng PTI
  • Bảo An Tín BSH

Bước 4: Chọn loại hợp đồng vay và nhập số tiền vay muốn được bảo hiểm

Bước 5: Nhập thông tin người mua bảo hiểm

Lưu ý nhập đúng thông tin Số Điện ThoạiEmail để nhận Chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bước 6: Chọn 1 trong 3 hình thức sau để thanh toán đơn hàng

  • Thanh toán bằng số dư ví tích lũy
  • Thanh toán bằng thẻ ATM (Có Internet Banking)
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chi tiết sản phẩm và minh họa các bước mua bảo hiểm, bạn vui lòng xem tại đây