Bảo hiểm rơi vỡ điện thoại

Để mua bảo rơi vỡ điện thoại, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn “Bảo hiểm rơi vỡ điện thoại”

Bước 2: Chọn “Mua bảo hiểm”

Bước 3: Nhập thông tin điện thoại

  • Nhập số IMEI
  • Chọn hãng, sản phẩm điện thoại
  • Ngày mua điện thoại
  • Xem giá trị điện thoại ước tính đến hiện tại
  • Xem phí bảo hiểm dựa trên giá trị điện thoại ước tính

Bước 4: Nhập thông tin người được bảo hiểm

Lưu ý nhập đúng thông tin Số Điện ThoạiEmail để nhận Chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bước 5: Chọn 1 trong 3 hình thức sau để thanh toán đơn hàng

  • Thanh toán bằng số dư ví tích lũy
  • Thanh toán bằng thẻ ATM (Có Internet Banking)
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chi tiết sản phẩm và minh họa các bước mua bảo hiểm, bạn vui lòng xem tại đây