Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Để mua bảo hiểm tai nạn giao thông, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn “Bảo hiểm sức khỏe cá nhân”

Bước 2: Chọn “Mua bảo hiểm”

Bước 3: Chọn chương trình bảo hiểm

  • An tâm sức khỏe – Gia đình
  • An tâm sức khỏe – Cá nhân

Bước 4: Chọn gói bảo hiểm

Bước 5: Nhập thông tin người được bảo hiểm

Lưu ý nhập đúng thông tin Số Điện ThoạiEmail để nhận Chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bước 6: Chọn 1 trong 3 hình thức sau để thanh toán đơn hàng

  • Thanh toán bằng số dư ví tích lũy
  • Thanh toán bằng thẻ ATM (Có Internet Banking)
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chi tiết sản phẩm và minh họa các bước mua bảo hiểm, bạn vui lòng xem tại đây