Bảo hiểm toàn diện xe máy

Để mua bảo hiểm toàn diện xe máy, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn “Bảo hiểm toàn diện xe máy”

Bước 2: Chọn “Mua bảo hiểm”

Bước 3: Chọn chương trình bảo hiểm

  • Chọn chương trình phù hợp
  • Chọn hiệu xe
  • Chọn năm sản xuất
  • Xem giá trị xe ước tính đến hiện tại
  • Xem phí bảo hiểm dựa trên giá trị xe ước tính

Bước 4: Kê khai thông tin

  • Lưu ý nhập đúng thông tin Số Điện ThoạiEmail để nhận Chứng nhận bảo hiểm điện tử
  • Tải hỉnh ảnh xe (Nếu chọn chương trình A – Bảo vệ toàn diện)

Bước 5: Chọn 1 trong 3 hình thức sau để thanh toán đơn hàng

  • Thanh toán bằng số dư ví tích lũy
  • Thanh toán bằng thẻ ATM (Có Internet Banking)
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chi tiết sản phẩm và minh họa các bước mua bảo hiểm, bạn vui lòng xem tại đây