Bảo hiểm trách nhiệm dân sư bắt buộc Ô Tô

Để mua bảo hiểm TNDSBB Ô Tô trên MFast, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn “Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc Ô Tô”

Bước 2: Chọn “Mua bảo hiểm”

Bước 3: Chọn loại xe và ngày bắt đầu hiệu lực

Bước 4: Nhập thông tin khách hàng

Lưu ý nhập đúng số điện thoai và Email để người được bảo hiểm nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bước 5: Nhập thông tin xe theo yêu cầu

Bước 6: Chọn 1 trong 3 hình thức sau để thanh toán bảo hiểm

  • Thanh toán bằng ví tích lũy MFast
  • Thanh toán bằng thẻ ATM
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chi tiết sản phẩm và minh họa các bước mua bảo hiểm, bạn vui lòng xem tại đây