Loading...
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy

Để mua bảo hiểm TNDSBB xe máy trên MFast, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn "Bảo hiểm TNDSBB xe máy"

Bước 2: Chọn "Loại phiếu"

Bước 3: Nhập số lượng

Bước 4: Thanh toán đơn hàng. Có 3 hình thức thanh toán đơn hàng

  • Thanh toán bằng số dư ví tích lũy
  • Thanh toán bằng thẻ ATM (Có Internet Banking)
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bước 5: Kích hoạt phiếu bảo hiểm

  • Nhập thông tin xe máy
  • Nhập thông tin khách hàng
  • Nhận chứng nhận bảo hiểm qua Email đăng ký

Chi tiết sản phẩm và minh họa các bước mua bảo hiểm, bạn vui lòng xem tại đây