Bảo hiểm trụ cột gia đình

Để mua bảo hiểm trụ cột gia đình, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn “Bảo hiểm trụ cột gia đình”

Bước 2: Chọn “Mua bảo hiểm”

Bước 3: Chọn gói bảo hiểm:

  • Vàng: Quyền lợi tối đa 50,000,000 VNĐ/ Năm
  • Kim Cương: Quyền lợi tối đa 100,000,000 VNĐ/ Năm

Bước 4: Nhập thông tin người được bảo hiểm

Lưu ý nhập đúng thông tin Số Điện ThoạiEmail để nhận Chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bước 5: Trả lời các câu hỏi sức khỏe

Bước 6: Chọn 1 trong 3 hình thức sau để thanh toán đơn hàng

  • Thanh toán bằng số dư ví tích lũy
  • Thanh toán bằng thẻ ATM (Có Internet Banking)
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chi tiết sản phẩm và minh họa các bước mua bảo hiểm, bạn vui lòng xem tại đây