Bảo hiểm

MFast kết hợp với nhiều nhà bảo hiểm lớn trên thị trường hiện tại như PTI, PVI, MIC, BSH,… để mang đến nhiều sản phẩm bảo hiểm đơn giản và thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.

Khác với các sản phẩm tài chính, đối với các sản phẩm bảo hiểm, người dùng có thể mua bán ngay với khách hàng sau khi tạo tài khoản thành công trên MFast mà không cần trải qua bước đăng ký nghiệp vụ nào khác

Hướng dẫn thao tác bán sản phẩm Bảo Hiểm trên MFast: Xem tại đây