Loading...
Bổ sung câu hỏi dự án khi đăng ký ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Để giúp cho nhân viên bán hàng có kiến thức tốt hơn về các sản phẩm tài chính, MFast bổ sung thêm bước trả lời các câu hỏi đánh giá trong quy trình ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng.

Như vậy, các bạn cần phải trải qua các bước:

  1. Trả lời câu hỏi dự án bán hàng
  2. Tải hồ sơ cơ bản
  3. Tải hồ sơ từng dự án bán hàng cụ thể

Mỗi dự án sẽ bao gồm 15 câu hỏi, sau khi hoàn tất, các bạn sẽ tiếp tục các bước tải hồ sơ theo quy trình tạo code đã truyền thông trước đó

Trau dồi các kiến thức bán hàng thật tốt, sẽ giúp các bạn tư vấn khách hàng đạt hiệu quả cao nhất nhé!

Chúc các bạn thành công!