Bổ sung bước liên kết ngân hàng vào quy trình định danh tài khoản

MFast xin thông báo về việc bổ sung thêm bước liên kết tài khoản ngân hàng trong quá trình định danh tài khoản. Cụ thể, bao gồm các bước sau:

  • Bước 1: Xác thực danh tính
  • Bước 2: Nhập thông tin cá nhân
  • Bước 3: Liên kết tài khoản ngân hàng
  • Bước 4: Ký hợp đồng hợp tác

Lưu ý: Thông tin tài khoản ngân hàng liên kết phải trùng với thông tin người dùng tại bước xác thực danh tính

Ngoài ra, MFast còn cho phép người dùng có thể liên kết thêm nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Bằng cách chọn “Thêm tài khoản”, tại mục “Liên kết ngân hàng”, trong giao diện trang “Cá nhân”