Loading...
Bổ sung thêm gói tùy chọn khi mua gói kiểm tra Sim MCredit

MFast thông báo bổ sung thêm "Gói tùy chọn" khi mua gói kiểm tra Sim, ngoài 3 gói đơn giá cố định, bạn có thể chọn gói tùy chọn để mua với đơn giá mong muốn

Lưu ý: Đơn giá tối thiểu cho gói tùy chọn là 40,000 VNĐ

[Click vào đây] để xem chi tiết sản phẩm, quy trình bán hàng sản phẩm Vay theo Sim MCredit nhé!

Chúc các bạn thành công!