Loading...
Bổ sung thông tin nhập liệu MCredit trên MFast

MFast thông báo về việc bổ sung thêm các trường nhập liệu thông tin khách hàng khi đăng ký vay dự án MCredit, và bổ sung thêm số hợp đồng vay khi khách hàng giải ngân như sau:

1/ Bổ sung thêm các trường khi nhập liệu trên MFast: 

  • Thông tin tham chiếu 1: Họ tên, Số điện thoại, Mối quan hệ
  • Thông tin tham chiếu 2: Họ tên, Số điện thoại, Mối quan hệ
  • Kênh giải ngân:
    • Tiền mặt
    • Chuyển khoản: Nhập Số tài khoản ngân hàng MB Bank và Email khách hàng

2/ Bổ sung thêm số hợp đồng vay khi khách hàng giải ngân thành công, nhằm giúp các bạn chủ động hỗ trợ khách hàng tốt hơn cho việc thanh toán khoản vay và các thông tin liên quan.

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin nhé!