Loading...
Bổ sung tính năng cập nhật trạng thái đối với hồ sơ trả chậm

Để giúp các bạn theo dõi được sát và hiệu quả hơn đối với hồ sơ trả chậm, MFast bổ sung tính năng cập nhật trạng thái đối với hồ sơ quá hạn thanh toán như sau:

1/ Thông báo trên MFast khi có phát sinh khách hàng chậm thanh toán

2/ Trên chi tiết từng khách hàng, bổ sung thêm các trường thông tin để bạn cập nhật kết quả xử lý, chi tiết:

 • Trạng thái lưu kết quả:
  • Điện thoại không liên lạc được
  • Khách hàng không thiện chí đóng tiền
  • Khách hàng hứa sẽ đóng
  • Khách hàng thiện chí nhưng hiện không có khả năng đóng
  • Khác.
 • Mục ghi chú: Để nhập thông tin chi tiết xử lý
 • Đặt lịch khách hàng hẹn đóng tiền: Đến ngày thanh toán, MFast sẽ gửi thông báo đến bạn

Thao tác cập nhật trạng thái theo dõi hồ sơ trả chậm:

Bước 1: Chọn mục "Trả nợ chậm"

Bước 2: Trong danh sách hồ sơ tài chính theo dõi, chọn mục "Vi phạm"

Bước 3: Chọn hồ sơ khách hàng cần theo dõi

Bước 4: Chọn "Cập nhật trạng thái"

Bước 5: Cập nhật trạng thái phù hợp và chọn "Lưu" để hoàn tất

Chúc các bạn thành công !