Các quy định khi rút tiền và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên CareFast

1/ Miễn phí rút tiền trên MFast

MFast hỗ trợ rút tiền MIỄN PHÍ và NGAY LẬP TỨC, bất kể ngoài giờ hay ngày lễ, về các ngân hàng nằm trong mạng lưới Dịch vụ Cổng thanh toán NAPAS.

Xem danh sách các ngân hàng hỗ trợ [Tại đây]

2/ Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

MFast sẽ trừ thuế Thu Nhập Cá Nhân dựa trên tổng thu nhập trong tháng theo quy định của Phát Luật. Tổng thu nhập được tính dựa trên tổng số tiền chuyển vào ví thu nhập tích lũy trong tháng xét.

♦ Quy định về tỷ lệ khấu trừ thuế như sau:

Người dùng phát sinh thu nhập trên MFast được ký hợp đồng HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BÁN HÀNG. Áp dụng mức khấu trừ thuế như sau:

1/ Trường hợp  bản cam kết thuế:

  • Thu nhập trong tháng ≤ 11 triệu vnđ sẽ không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng > 11 triệu vnđ sẽ bị khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập trong tháng

2/ Trường hợp KHÔNG CÓ bản cam kết thuế:

  • Thu nhập trong tháng < 2 triệu vnđ sẽ không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng  ≥ 2 triệu vnđ sẽ bị khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập trong tháng