Loading...
Cách tạo quảng cáo trên Facebook Marketplace

Facebook Marketplace là gì?

Marketplace là nơi các tài khoản Facebook cá nhân có thể đăng tải sản phẩm, dịch vụ. Tương tự với người dùng MFast, bạn hoàn toàn có thể sử Marketplace để tìm kiếm khách hàng.

Ưu thế của Marketplace là khách hàng được gợi ý chính xác nhu cầu của họ theo sở thích, mối quan tâm hiện tại. Thứ hai là Marketplace ưu tiên hiển thị theo vị trí, tức những bài đăng của bạn sẽ hiển thị trước nhất cho khách hàng ở xung quang đó.

Cách tạo quảng cáo trên Marketplace

Bước 1. Đi đến Trình quản lý quảng cáo rồi chọn Mức độ nhận biết thương hiệu, Số người tiếp cận, Lưu lượng truy cập, Lượt xem video, Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, Phản hồi sự kiện, Tin nhắn, Lượt chuyển đổi, Doanh số theo danh mục hoặc Lưu lượng khách đến cửa hàng làm mục tiêu quảng cáo. Sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Bước 2: Đặt tên chiến dịch quảng cáo để phẩn biệt với các chiến dịch khác

Bước 3: Một chiến dịch quảng cáo có thể chứa nhiều nhóm quảng cáo. Hãy đặt tên để phân biệt các nhóm quảng cáo. Sau đó, chọn Thiết lập ngân sách và xác định tthời gian quảng cáo.

Bước 4: Chọn Đối tượng và vị trí địa lý mà bạn muốn quảng cáo

Bước 5: Chọn Vị trí quảng cáo tự động hoặc Chỉnh sửa vị trí quảng cáo. Nhấp vào Tiếp khi bạn hoàn tất.

Bạn nên sử dụng Vị trí quảng cáo tự động, vì lựa chọn này đã bao gồm Marketplace. Nếu bạn chọn Chỉnh sửa vị trí quảng cáo, hãy lưu ý rằng bạn không sử dụng được Marketplace như một vị trí quảng cáo đơn lẻ và chiến dịch quảng cáo phải bao gồm vị trí Bảng tin.

Bước 6: Chọn định dạng nội dung của quảng cáo.

Quy cách hình ảnh và video khuyên dùng sẽ giống với Bảng tin. Lưu ý rằng bạn không thể cắt hoặc tải lên nội dung duy nhất cho quảng cáo trong Marketplace.

Bước 7: Khi bạn thiết lập quảng cáo xong, hãy nhấp vào Xong rồi nhấp vào Đặt hàng.

Sau khi Facebook xem xét và phê duyệt quảng cáo, mọi người có thể nhìn thấy quảng cáo khi họ lướt xem Marketplace trên ứng dụng Facebook dành cho điện thoại.