Loading...
Cách tham gia các chương trình thi đua, trò chơi trên MFast

Để xem các chương trình thi đua, trò chơi trên MFast. Bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng MFast trên thiết bị di động

Bước 2: Tại trang chủ, kèo xuống khu vực Chương trình thi đua

Tại đây, bạn có thể theo dõi các chương trình thi đua đang diễn ra hoặc đã kết thúc với nhiều giải thưởng giá trị và bảng xếp hạng được cập nhật liên tục.