Loading...
Cài đặt

Cách 1: Dùng thiết bị di động có kết nối mạng và scan đọc QRCode bên dưới để cài đặt nhanh:


Cách 2: Vào cửa hàng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn (CH Play nếu là Android và App Store nếu là iOS) và tìm kiếm với từ khóa [MFAST] rồi cài đặt ứng dụng có biểu tượng như bên dưới.

Trong trường hợp cả 2 cách trên đều không thành công, vui lòng truy cập vào địa chỉ: https://mfast.vn/cai-dat bằng trình duyệt, trình duyệt sẽ tự động nhận dạng hệ điều hành của bạn và chuyển đến đúng ứng dụng cần cài đặt.