Loading...
Cảnh báo về Quy tắc ứng xử khi lên hồ sơ Home Credit

Home Credit thông báo ghi nhận phản ánh từ nhân viên tại POS về việc nhân viên kinh doanh có hành vi đòi hỏi/yêu cầu “phí hồ sơ” từ khách hàng trong quá trình tư vấn khoản vay.

Việc này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Home Credit. Một lần nữa, Home Credit khẳng định không có chính sách thu bất cứ khoản phí liên quan đến “làm hồ sơ” từ phía khách hàng. Vì vậy, nhân viên kinh doanh tuyệt đối KHÔNG nhận tiền, lấy phí làm hồ sơ từ khách hàng như đã quy định trong QUY TẮC ỨNG XỬ

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, hình thức xử lý sẽ là bị RED CARD đồng nghĩa sẽ KHÓA CODE và TRỪ 100% HOA HỒNG tại tháng vi phạm.

Chi tiết quy tắc ứng xử và thông tin về dự án Home Credit, các bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-home-credit/

Mong các bạn lưu ý, chúc các bạn luôn có nhiều khách hàng và thành công hơn nữa tại MFast!