Cập nhật kết quả chương trình thi đua “Tăng tốc cùng Cash24”

MFast xin cập nhật bảng xếp hạng chương trình tăng tốc cùng Cash24 tính đến 10:00 AM ngày 14/11/2020

Chương trình Tăng tốc cùng Cash24 vẫn đang diễn ra cho đến hết ngày 15/11/2020, các bạn Sales hãy tăng tốc hơn nữa để đạt giải thưởng 2 Triệu nhé.

Sales lưu ý thời gian thẩm định Cash24 để theo dõi hồ sơ:

  • Thứ 2 đến Thứ 6: 7:00- 21:00
  • Thứ 7 và Chủ nhật: 9:00 -18:00

Chúc các bạn thành công !