Loading...
Cập nhật lại loan Cash24 thành công

Liên quan đến sự cố kết nối dẫn đến không ghi nhận loan và trạng thái dự án Cash24, từ 11:00 đến 14:30 ngày hôm qua, hiện MFast đã làm việc với đối táchoàn tất cập nhật lại các trường hợp này cho các bạn.

Các bạn vui lòng kiểm tra lại, nếu vẫn phát hiện sai sót hoặc thiếu trường hợp nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau để được hỗ trợ ngay:

MFast rất xin lỗi và mong các bạn thông cảm vì sự cố này.