Loading...
Cập nhật Phí Bảo Hiểm các Gói Trả Chậm MTrade

Nhằm giúp đỡ các sale có thể chăm sóc và tư vấn với khách hàng tốt hơn với dự án Bán Hàng Trả Chậm. Bên cạnh đó với mức chi phí bảo hiểm trả chậm tối ưu sẽ giúp người dân toàn Việt Nam nhanh chóng sở hữu những sản phẩm điện máy chất lượng, mức giá tốt nhất.

MFast chính thức cập nhật chính sách các Phí Bảo Hiểm Các Gói Trả Chậm như sau:

GÓI BẢO HIỂM Chính sách cũ Chính sách mới
Gói Trả Chậm Nâng Cao Đời Sống Thôn Làng Việt  Không thay đổi
Gói Sản Phẩm Trả Chậm Duyệt Cao  5% 0%
Gói Sản Phẩm Trả Chậm Còn Lại 5% 3.5%

 

Lưu ý: Mức Bảo Hiểm 3.5% áp dụng cho số tiền trả chậm từ 1.500.000đ trở lên.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 13.06.2024

MFasters vui lòng theo dõi chính sách mới để tư vấn khách hàng thành công.