Loading...
Cập nhật quy định nhận hoa hồng MCredit

MFast xin thông báo về việc cập nhật quy định nhận hoa hồng MCredit như sau:

1/ Điều kiện ghi nhận hoa hồng: Khách hàng đã nhận tiền, và được cập nhật thành công vào hệ thống MCredit

2/ Thời gian nhận hoa hồng: được MCredit cập nhật kết quả khách hàng đã nhận tiền thành công về hệ thống MFast. Chậm nhất vào ngày T+1, T được tính từ ngày Khách hàng nhận tiền (Không bao gồm Thứ 7 và Chủ Nhật)

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin nhé!