Cập nhật quy định nhận hoa hồng MCredit

MFast xin thông báo về việc cập nhật quy định nhận hoa hồng MCredit như sau:

1/ Điều kiện ghi nhận hoa hồng: Khách hàng đã nhận tiền, và được cập nhật thành công vào hệ thống MCredit

2/ Thời gian nhận hoa hồng: được MCredit cập nhật kết quả khách hàng đã nhận tiền thành công về hệ thống MFast. Chậm nhất vào ngày T+1, T được tính từ ngày Khách hàng nhận tiền (Không bao gồm Thứ 7 và Chủ Nhật)

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin nhé!

Bài viết liên quan

[MCredit] Lỗi từ trung tâm thẩm định

MCredit thông báo, hiện tại trung tâm thẩm định (Call) đang gặp sự cố nên thời gian chuyển bước các hồ sơ đang bị chậm hơn, MCredit đang cố gắng khắc phục, và sẽ thông báo ngay khi hoàn tất...

[MCredit] Gia hạn triển khai thí điểm miễn chứng minh tạm trú

MCredit thông báo về việc tiếp tục gia hạn chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú đã được phê duyệt đối với các sản phẩm cho vay tiền mặt. 1/ Nội dung thí điểm...

[MCredit] Triển khai mẫu đơn đăng kí sử dụng sản phẩm dịch vụ mới

MCredit thông báo về việc sử dụng Mẫu Đơn đăng kí sử dụng sản phẩm dịch vụ áp dụng từ 01/01/2022 Chi tiết mẫu đơn mới: Xem tại đây Để tham khảo toàn bộ thông tin về dự án MCredit,...

[MCredit] Thay đổi lãi suất cho vay một số sản phẩm

MCredit thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay với một số sản phẩm cho vay tiền mặt. Cụ thể như sau: Thời gian áp dụng: Áp dụng các hồ sơ khởi tạo mới từ ngày 12/01/2022 Các bạn lưu...

[MCredit] Dừng bán sản phẩm cho vay tiền mặt theo món

Dự kiến từ ngày 01/01/2022, MCredit sẽ dừng triển khai các sản phẩm cho vay tiền mặt theo món đã có và chuyển hẳn sang sản phẩm cho vay tương ứng theo phương thức hạn mức. Chi tiết danh sách...