Loading...
Cập nhật quy định nhận hoa hồng mở tài khoản ngân hàng Cake

MFast xin thông báo về việc bổ sung thêm quy định ghi nhận hoa hồng khi mở tài khoản ngân hàng trực tiếp Cake VP Bank

Cake sẽ không ghi nhận đơn thành công trong các trường hợp sau:

1/ Thời gian từ lúc cài đặt ứng dụng Cake đến lúc mở tài khoản thành công lớn hơn 07 ngày

2/ Từ lúc tải ứng dụng cho đến lúc đăng ký tài khoản thành công nhỏ hơn 3.5 phút.

3/ Khách hàng không phải là người Việt Nam, hoặc không có quốc tịch Việt Nam, hoặc không sống trong lãnh thổ Việt Nam.

Từ 17:21 ngày 15/12/2021, MFast đã tạm ngưng chi trả hoa hồng Cake VP Bank để cập nhật quy định trên, và sẽ chi trả bổ sung cho người dùng chậm nhất vào ngày 20/12/2021.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!