Loading...
Cập nhật thông tin vận hành của dự án Mirae Asset

Dự án Mirae Asset thông báo thông tin vận hành cập nhật sản phẩm CCS có hiệu lực từ ngày 25/08/2023. 

Thông tin cụ thể:

Đối với thẻ tín dụng thuộc công ty tài chính FE CREDIT: Trường hợp khách hàng không cung cấp được Sao kê thẻ tín dụng của tháng gần nhất, thì khách hàng phải cung cấp 2 chứng từ:

         +  Sao kê thẻ tín dụng của 01 tháng liền kề gần nhất,

         +  Ảnh chụp màn hình giao dịch đã lên sao kê của tháng gần nhất (thể hiện Thông tin tài khoản và Báo cáo tóm tắt hóa đơn)

MFaster tham khảo Ảnh chụp màn hình minh họa theo file đính kèm dưới đây: (FE Credit_Anh chup man hinh giao dich sao ke thang gan nhat)

MFaster nắm thông tin để hướng dẫn khách hàng làm đúng theo yêu cầu của dự án nhé!