Loading...
[Cash24] Cảnh báo về việc gửi Link đăng ký hồ sơ vay cho khách hàng

MFast xin thông báo, hiện tại đã xảy ra nhiều tình trạng, Sales gửi link đăng ký vay cho khách hàng trên nhiều phương tiện, tuy nhiên bị các đối tượng khác sử dụng Link này để thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tiền, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, các bạn lưu ý:

  • Theo dõi khách hàng của mình, và thông tin những hồ sơ được kéo về MFast là thuộc quyền lợi và trách nhiệm của Sales
  • Sales phải liên hệ kiểm tra và tư vấn thông tin lại cho 100% khách hàng khi được kéo về MFast. Và báo ngay lại cho đội hỗ trợ MFast qua Email: hotro@mfast.vn với những trường hợp thấy khả nghi, rủi ro, không rõ thông tin khách hàng
  • Sale phải có trách nhiệm kiểm soát các thông tin khách hàng trên Link giới thiệu của mình. Nếu tỷ lệ khách hàng phản ánh về trường hợp trên quá nhiều, thì sẽ xử lý theo quy định MFast như đã thông báo trước đó

Các bạn lưu ý để tránh ảnh hưởng đến của lợi khách hàng cũng như của chính các bạn nhé!