Loading...
[Cash24] Cập nhật thông tin dự án

Do xảy ra một số lỗi phát sinh từ ngày 06/12/2020 từ Cash24 làm ảnh hưởng đến tỷ lệ duyệt hồ sơ trong những ngày qua, MFast thông báo đến các bạn cập nhật thông tin như sau:

1. Những App đã bị Hủy/ Từ chối từ ngày 06/12/2020 đến hiện tại SALE KHÔNG LÊN LẠI HỒ SƠ mà Cash24 sẽ chủ động thẩm định lại. Nếu hồ sơ được duyệt vẫn sẽ trả kết quả về MFast cho sale

2. MFast đang làm việc lại với Cash24 để khắc phục lỗi này để đảm bảo tỷ lệ duyệt ở mức 25-30% như ban đầu và sẽ thông báo lại đến Sales sau khi khắc phục xong

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin