[Cash24] Cập nhật thông tin vận hành

MFast thông báo về một vài lưu ý trong quá trình làm hồ sơ vay Cash24:

1/ Trong 3 ngày vừa qua, do số lượng hồ sơ khách hàng thanh toán trễ hạn hạn 10 ngày kỳ đầu tiên tăng cao, dẫn dến tỷ lệ duyệt hồ sơ giảm mạnh. Hiện tại, Cash24 đã điều chỉnh lại để tỷ lệ duyệt hồ sơ quay trở lại như trước đó, các bạn tiếp tục đẩy mạnh hồ sơ hơn nữa nhé.

2/ Để tránh tình trạng trên, các bạn lưu ý nhắc nhở khách hàng thanh toán đầy đủ, đúng hạn, đặc biệt không trễ hạn quá 10 ngày trong kỳ đầu tiên. [Click vào đây] để xem hướng dẫn thanh toán tại Cash24

3/ Các hồ sơ trước đó đã bị từ chối, các bạn tiếp tục hỗ trợ khách hàng theo sản phẩm đang có tỷ lệ duyệt cao như vay theo Sim, dự án MCredit, hoặc Easy Credit nhé. Tham khảo thêm các sản phẩm đang có tỷ lệ duyệt tốt.

Chi tiết thông tin sản phẩm các dự án, các bạn tham khảo thêm tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

[Click vào đây] để xem lại các lưu ý quan trọng giúp tăng tỷ lệ duyệt hồ sơ cho khách hàng

Các bạn cập nhật thông tin, chúc các bạn luôn thành công cùng dự án Cash24!