[Cash24] Điều chỉnh chính sách bán hàng - MFast

[Cash24] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo về việc điều chỉnh chính sách bán hàng đối với dự án Cash24 như sau:

1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast

2/ Dự án bán hàng: Cash24

3/ Thời gian áp dụng: 01/01/2022

4/ Nội dung điều chỉnh

TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI

Được tính dựa trên số tiền giải ngân như sau:

– Số tiền giải ngân < 5 Triệu: 6.5% x Số tiền giải ngân

– Số tiền giải ngân ≥ 5 Triệu: 3.3% x Số tiền giải ngân

Được tính dựa trên số tiền giải ngân như sau:

Số tiền giải ngân từ 2 – dưới 5 Triệu: 130,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân

Số tiền giải ngân từ 5 Triệu trở lên. Xét theo số lượng hồ sơ giải ngân trong tháng (X): 

– X< 4: 300,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

X ≥ 4: 309,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

X ≥ 6: 318,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

X ≥ 10: 327,000 VNĐ/ Hồ sơ giải ngân thành công

Từ ngày 01/01 – 06/01/2022, MFast sẽ tạm dừng chi trả hoa hồng Cash24 để cập nhật theo chính sách mới. Và sẽ chi trả các hồ sơ giải ngân thành công trong thời gian này trễ nhất vào ngày 07/01/2022

Tài liệu sản phẩm Cash24 mới nhất đã được cập nhật tại: https://mfast.vn/san-pham-cash24/

Các bạn cập nhật thông tin nhé !