[Cash24] Điều chỉnh quy định về xử lý vi phạm (Del)

MFast thông báo điều chỉnh quy định xử lý Del đối với Cash24 áp dụng từ ngày 08/12/2020 như sau:

1/ Quy định tạm giữ

Sales sẽ bị tạm giữ hoa hồng trong trường hợp tỷ lệ FPD10 > 7%. MFast sẽ hoàn trả lại Sales khi tỷ lệ vi phạm trở lại mức cho phép.

2/ Quy định cắt nghiệp vụ

MFast sẽ cắt nghiệp vụ Cash24 trong trường hợp tỷ lệ FPD10 > 10%

Cách xác định Del FPD10 như sau:

%FPD10 = Hồ sơ vi phạm FPD10 / (Hồ sơ vi phạm FPD10 + Hồ sơ thỏa FPD10)

Chú thích:

  • Hồ sơ vi phạm FPD10: Là hồ sơ thanh toán trễ 10 ngày so với kỳ thanh toán đầu
  • Kỳ thanh toán đầu: là 30 ngày kể từ ngày giải ngân tiền
  • %FPD10 được tính trên toàn bộ hồ sơ Cash24 của bạn, kể từ khi bạn tham gia
  • Số tiền cần thanh toán kỳ đầu: Khách hàng đăng nhập vào trang Cash24.vn bằng Số điện thoại và mã bảo mật Cash24 gửi qua SMS lần đầu để xem cụ thể lịch trả nợ vay

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin !