Loading...
[Cash24] Nhập trường số CMND cũ (nếu có)

Cash24 thông báo bổ sung thêm trường nhập số CMND cũ trong trường hợp khách hàng có thay đổi sang CCCD.

Các bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng để tăng tỷ lệ duyệt hồ sơ lên 40%, thay vì sẽ bị từ chối nếu chỉ cung cấp số CCCD mới

Hình ảnh minh họa

Các bạn cập nhật thông tin nhé !