Loading...
[Cash24] Quy định về xử lý vi phạm nợ xấu khách hàng (Del)

MFast thông báo về quy định xử lý Del đối với Cash24 như sau:

Sales sẽ bị tạm giữ hoa hồng trong trường hợp tỷ lệ FPD1 > 14%. MFast sẽ hoàn trả lại Sales khi tỷ lệ vi phạm trở lại mức cho phép. Cách xác định Del FPD1 như sau:

% FPD1 = Hồ sơ vi phạm FPD1 / (Hồ sơ vi phạm FPD1 + Hồ sơ thỏa FPD1)

Chú thích:

  • Hồ sơ vi phạm FPD1: là hồ sơ thanh toán trễ 1 ngày so với kỳ thanh toán đầu.
  • Kỳ thanh toán đầu: là 30 ngày kể từ ngày giải ngân tiền, HOẶC có thể xem trên MFast, như hình minh họa bên dưới
  • %FPD1 được tính trên toàn bộ hồ sơ Cash24 của bạn, kể từ khi bạn tham gia.
  • Số tiền cần thanh toán kỳ đầu: Khách hàng đăng nhập vào Trang Cash24.vn bằng Số điện thoại và mã bảo mật Cash24 gửi qua SMS lần đầu tiên để xem cụ thể lịch trả nợ vay.

Hình ảnh minh họa

Anh chị xem chi tiết tại: Hướng dẫn thanh toán Cash24 để thông báo đến khách hàng

Anh/chị cập nhật thông tin !