Loading...
[Cash24] Tạm dừng lên hồ sơ tại các tỉnh phía Bắc

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 khu vực phía Bắc và để kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu vì lý do khách quan này.

Từ ngày 21/05/2021, Cash24 thông báo tạm ngưng hỗ trợ khách hàng đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên, Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên. Các hồ sơ khách hàng thuộc các tỉnh này sẽ không xử lý cho đến khi có thông báo mới.

Các bạn lưu ý trong quá trình làm hồ sơ vay nhé!