[Cash24] Thời gian trả kết quả hồ sơ giải ngân thành công chưa có trên MFast

1/ Thời gian chốt danh sách và gửi Cash24: Vào cuối mỗi tháng

2/ Điều kiện ghi nhận: hồ sơ được giải ngân trong 30 ngày tính từ thời điểm gửi danh sách Cash24 xác nhận

3/ Thời gian trả kết quả: Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, hồ sơ được cập nhật lên MFast và trả kết quả trên Link: [Click vào đây]

MFast xin nhắc lại các link cập nhật Loan và kiểm tra hồ sơ Cash24, các bạn vui lòng nhập đúng thông tin khách hàng vào đúng Link:

Các bạn nắm thông tin, chọn đúng đầu mối để được hỗ trợ nhé!