Loading...
[Cash24] Thông báo sự cố phát sinh

MFast xin thông báo, Từ 11:00 - 14:30 hôm nay (15/12/2020), dự án Cash24 phát sinh lỗi kết nối, dẫn đến trong thời gian này hồ sơ lên mới và trạng thái không được ghi nhận lên Mfast.

Trong ngày mai (16/12/2020), MFast sẽ chủ động cập nhật lại các hồ sơ này về MFast cho các bạn

Các bạn hãy tiếp tục đẩy nhanh tốc độ hồ sơ để đạt kết quả tốt nhất trong Tháng 12 nhé !