Loading...
Thông báo sự cố dự án Cash24

MFast xin thông báo, Từ 11:00 - 14:30 hôm nay (15/12/2020), dự án Cash24 phát sinh lỗi kết nối, dẫn đến trong thời gian này hồ sơ lên mới và trạng thái không được ghi nhận lên Mfast.

Trong ngày mai (16/12/2020), MFast sẽ chủ động cập nhật lại các hồ sơ này về MFast cho các bạn

Hãy tiếp tục đẩy nhanh tốc độ hồ sơ và giật giải thưởng khủng của Chương trình thi đua Chạy số nhanh - Tranh thưởng lớn được chốt đến ngày 20/12/2020 nhé

Chúc các bạn thành công !