Loading...
Chính sách bảo mật

Điều khoản bảo mật về quyền riêng tư của người dùng này mô tả/giải thích cách thức MFast nhận, sử dụng, xử lý các thông tin và dữ liệu cá nhân của người dùng/ bạn/ khách hàng mà chúng tôi thu thập được (“Thông Tin cá nhân” hoặc “Thông tin khách hàng/người dùng”) khi mà người dùng tương tác/truy cập/tải MFast, trả lời những quảng cáo trực tuyến của chúng tôi hoặc khi người dùng liên lạc với chúng tôi bằng máy tính, điện thoại hay bất kỳ các thiết bị tương tự nào khác (gọi chung là “Thiết Bị”).
Quy định này không áp dụng đối với những thông tin mà chúng tôi có được bằng cách khác, ví dụ như khi người dùng làm việc với nhân viên của chúng tôi tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện hoặc qua điện thoại. Trong những trường hợp này, có thể sẽ có những quy định về bảo mật thông tin và các điều khoản và điều kiện khác áp dụng.

Thu thập thông tin cá nhân

“Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, ngày sinh, tình trạng cư trú, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong MFast, thông tin của bạn trong MFast, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho MFast trong các mục đăng ký, hoặc bất kỳ mục tương tự nào, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được MFast thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian.

Thông tin khác: Thông tin về vị trí, chức năng ghi hình (camera), thư mục hình ảnh (photo), tính năng đàm thoại (microphone), danh bạ điện thoại.

1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

1.1 Phạm vi thu thập thông tin

a. Phạm vi thu thập thông tin: Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân/Thông tin khác là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho MFast Thông tin Cá nhân/Thông tin khác, MFast sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân/Thông tin khác của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.

Việc cung cấp Thông tin Cá nhân/Thông tin khác của người dùng là bắt buộc khi sử dụng MFast, và việc không cung cấp Thông tin Cá nhân/Thông tin khác của người dùng sẽ có thể khiến MFast không thể hợp tác để đáp ứng các nhu cầu của người dùng về các dịch vụ, sản phẩm hoặc thực hiện các khoản thanh toán cho người dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng cung cấp.

b. Nguồn thu thập thông tin: Bên cạnh những Thông tin Cá nhân/Thông tin khác người dùng trực tiếp cung cấp, MFast còn có thể có được Thông tin Cá nhân/Thông tin khác của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

 • Điền các mục đăng ký hoặc các mục tương tự khác;
 • Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;
 • Từ các trang mạng xã hội của MFast, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;
 • Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;
 • Khi người dùng tương tác và giao tiếp với MFast tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
 • Khi người dùng tham gia các cuộc thi do MFast tổ chức
 • Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc MFast;
 • Sử dụng cookies: Qua việc sử dụng các trang web của MFast, bao gồm tất cả các trang web do MFast điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân/Thông tin khác của người dùng có thể được ghi nhận lại để phân tích số lượng người truy cập vào trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Một số thông tin này sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng “cookies”. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web của một cá nhân trên máy tính của họ và có thể dùng cookies để khôi phục lại truy cập. Nếu người dùng muốn vô hiệu hóa những cookies này, Người dùng có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình.

c. Quyền truy cập, sử dụng thông tin

 • Khi sử dụng Ứng dụng, người dung thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống khác nhau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của người dùng: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại; Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý; chức năng ghi hình (camera), thư mục hình ảnh (photo); tính năng đàm thoại (microphone).
 • Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các Thông tin Cá nhân, Thông tin khác.

1.2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

 • Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;
 • Thiết lập các chương trình hỗ trợ Khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 • Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này khi có sự đồng ý trước của Khách hàng;
 • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu; Đánh giá và phân tích thị trường, Khách hàng, Dịch vụ của MFast;
 • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để giúp MFast tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
 • Các nội dung khác mà MFast được phép sử dụng Thông tin Cá nhân không trái với quy định của pháp luật.

 • Khi sử dụng Ứng dụng, người dung thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống khác nhau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của người dùng: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại; Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý; chức năng ghi hình (camera), thư mục hình ảnh (photo); tính năng đàm thoại (microphone).
 • Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các Thông tin Cá nhân, Thông tin khác.

a. Đối với khách hàng của các dịch vụ do MFast cung cấp:

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của MFast theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng;
 • Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ hợp pháp nào mà khách hàng yêu cầu;
 • Để xử lý các đăng ký của khách hàng và để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng;
 • Khi khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng MFast, hoặc để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng ứng dụng;
 • Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 • Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với MFast và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi;
 • Để xác nhận, và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu;
 • Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;
 • Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;

b. Đối với người dùng:

 • Việc thu thập thông tin cá nhân/Thông tin khác: Hỗ trợ người dùng thực hiện các hợp tác khác (Quan hệ lao động/Quan hệ cung cấp dịch vụ…) với MFast khi thỏa mãn các điều kiện của MFast.
 • Việc thu thập tài khoản ngân hàng: Nhằm thực hiện việc chi trả/thanh toán thu nhập/phí dịch vụ (nếu có) cho người dùng.
 • Việc thu thập mã số thuế: Hỗ trợ người dùng thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước Việt Nam.
 • MFast thu thập thông tin về vị trí: Giúp người dùng có thể cập nhật địa điểm trong công việc, trò chuyện với bạn bè; tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm của bạn.
 • Việc thu thập thông tin thiết bị: Để cung cấp cho người dùng sự hỗ trợ tốt hơn từ MFast.
 • Thông tin danh bạ điện thoại: MFast truy cập thông tin danh bạ của bạn để giúp bạn thuận tiện trong việc cập nhật danh bạ liên lạc trong trò chuyện, kết nối với bạn bè. MFast không lưu trữ thông tin danh bạ của bạn trên máy chủ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba khác nếu không có sự đồng ý của bạn.

1.3. Mục đích tiếp thị và quảng bá

MFast cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:

 • Gửi cho khách hàng các thông báo, bản tin, cập nhật, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt từ MFast, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của MFast;
 • Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do MFast, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Tập đoàn tổ chức;
 • Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
 • Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

MFast chỉ lưu giữ Thông tin Cá nhân trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của MFast cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

3. Miễn trừ trách nhiệm

MFast không đảm bảo rằng MFast và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do MFast cung cấp sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Khách Hàng, cũng như không đảm bảo rằng sự vận hành của MFast không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin hoặc các lỗi do virus, phần mềm thứ ba hoặc các rủi ro bất khả kháng khác. MFast sẽ được miễn trừ trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến sự cố nêu trên (nếu có) MFast không chịu trách nhiệm liên quan đến tính xác thực của thông tin do Khách Hàng cung cấp hoặc giao dịch giữa Khách Hàng và đối tác của MFast hoặc hành vi vi phạm pháp luật của Khách Hàng.

4. Cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chuyển giao Thông tin Cá nhânChuyển giao Thông tin Cá nhân: Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại thành phố mà người dùng hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do MFast cung cấp. Người dùng hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của người dùng được mô tả dưới đây:

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, MFast có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các đối tác của MFast, bao gồm các bên MFast cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các tổ chức khác trong MFast;
 • Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật

Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán số

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Athena, 146 - 148 Cộng Hòa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
Email: info@mfast.vn
Hotline: (84-28) 7305 2015
Website: http://www.mfast.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán số

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Athena, 146 - 148 Cộng Hòa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
Email: info@mfast.vn
Hotline: (84-28) 7305 2015
Website: http://www.mfast.vn

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, MFast có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ như khi chi phí để cho người dùng quyền truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

7. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, MFast đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ, và thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới MFast bằng cách gọi điện thoại đến số (84-28) 7305 2015, gửi email đến info@mfast.vn, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của MFast, từ ứng dụng MFast, hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.

- Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của MFast sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, MFast sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết, MFast sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

MFast tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, MFast cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

8. Điều khoản Khác

a. Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

MFast có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng MFast không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và MFast không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

b. Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới MFast. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho MFast, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho MFast và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

c. Thừa nhận và Chấp thuận

Bằng cách trao đổi với MFast, sử dụng các dịch vụ của MFast, qua làm việc với MFast, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc MFast sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này

MFast có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên ứng dụng. Bằng cách tiếp tục trao đổi với MFast, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của MFast hoặc qua tiếp tục làm việc với MFast sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Thông báo này, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.

9. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng và mạng xã hội của MFast được MFast cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. MFast cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, MFast sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

MFast yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. MFast không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.