Chính sách hoa hồng

Khi trở thành Cộng Tác Viên bán hàng trên CareFast, bạn sẽ hưởng thu nhập theo 2 nguồn:

♥ 1/ Hoa hồng trực tiếp

  • Hoa Hồng Trực Tiếp được tính khi bạn thanh toán đơn hàng Bảo Hiểm cho khách hàng thành công.
  • Hoa hồng Bảo Hiểm được tính dựa trên % Giá trị hợp đồng bảo hiểm bán được và được trả lên ví tích lũy ngay khi hoàn tất giao dịch

Để xem tỷ lệ % hoa hồng các sản phẩm bảo hiểm, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ, Chọn “Bảo Hiểm”

Bước 2: Chọn sản phẩm bảo hiểm bạn cần xem

Lưu ý: Trước khi thanh toán đơn hàng bất kì trên CareFast, bạn sẽ xem được phí bảo hiểm khách hàng cần thanh toánhoa hồng mà bạn nhận được từ đơn hàng đó (Như hình minh họa)

2/ Hoa hồng gián tiếp

Bạn sẽ hưởng thêm 20% hoa hồng khi người dùng MFast do bạn giới thiệu bằng mã giới thiệu có phát sinh hoa hồng.

Bạn tham khảo thêm tại Hướng dẫn giới thiệu bạn bè tham gia CareFast