Loading...
Chốt Đơn Bảo Hiểm TNDS Xe Máy Hốt Thu Nhập 40%

Sản phẩm Bảo Hiểm TNDS Xe Máy - PVI Tây Nam giúp MFasters thêm cơ hội tăng thu nhập:

  • Thu nhập rất cao: 40%/giá trị bảo hiểm
  • Tiềm năng cực lớn vì đây là BẢO HIỂM BẮT BUỘC
  • Lượng khách hàng đông đảo vì Việt Nam là đất nước sử dụng xe máy cao nhất Đông Nam Á

Bảo Hiểm TNDS Xe Máy là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc xe máy: Là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm TNDS sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới (chứ không phải bồi thường cho chủ xe).

Sản phẩm bảo hiểm TNDS Xe Máy được MFast hợp tác phân phối từ Bảo Hiểm PVI Tây Nam thuộc Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) một trong những doanh nghiệp tiên phong bán các sản phẩm bảo hiểm uy tín, chất lượng cho khách hàng.  

Đối tượng bảo hiểm

Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Quyền lợi bảo hiểm

Thiệt hại về người: 

  • Tử vong: Mức bồi thường tối đa 150 triệu/người/vụ
  • Thương tật thân thể do tai nạn xe gắn máy gây ra: Trả theo “Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người” của Bộ tài chính quy định

Thiệt hại về tài sản: Chi trả theo mức độ lỗi của Chủ xe cơ giới và theo tổn thất thực tế, tối

đa 50 triệu/vụ.

Phí bảo hiểm cực ưu đãi

Loại xe máy

Chi phí

Xe máy từ 50cc trở lên

Phí 76.000đ: BH TNDS xe máy từ 50cc trở lên + BH tai nạn

người ngồi trên xe máy với mức trách nhiệm 5 triệu/người/vụ.

Xe máy điện

- Phí 60.500đ: BH TNDS xe máy điện

- Phí 70.500đ: BH TNDS xe máy điện + BH tai nạn người ngồi trên xe máy với mức trách nhiệm 5 triệu/người/vụ.

- Phí 80.500đ: BH TNDS xe máy điện + BH tai nạn người ngồi trên xe máy với mức trách nhiệm 10 triệu/người/vụ.

 

Thao tác lên đơn Bảo Hiểm TNDS Xe Máy PVI Tây Nam

Bước 1: Tại Trang Chủ MFast, Chọn Xe Máy

Bước 2: Chọn loại bảo hiểm TNDS Xe Máy

Bước 3: Bấm Mua lẻ bảo hiểm

Bước 4: Chọn loại xe và điền thông tin xe

Bước 5: Bấm Xác Nhận và nhập mã OTP

Bước 6: Tiến hành thanh toán bảo hiểm

 

 

Xem thêm hướng dẫn chi tiết: Tài liệu bán hàng BH TNDS Xe Máy - PVI Tây Nam