Chức năng yêu cầu cấp chứng từ quyết toán thuế

Để hỗ trợ người dùng trong việc yêu cầu cấp chứng từ quyết toán thuế hàng năm. MFast bổ sung thêm chức năng này trên thanh “Công cụ bán hàng”

Nếu bạn chưa cài đặt MFast, [Click vào đây] để xem hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ, mục “Công cụ bán hàng”, chọn “Cấp chứng từ thuế”

Bước 2: Chọn “Tạo yêu cầu cấp chứng từ thuế TNCN”

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin người yêu cầu 

Bước 4: Nhập thông tin người nhận chứng từ (MFast sẽ gửi chứng từ về theo thông tin này)

Bước 5: Nhập OTP để hoàn tất

Bước 6: Theo dõi trạng thái xử lý đơn yêu cầu

Có 3 trạng thái xử lý:

  • Đã tiếp nhận: MFast đã nhận được yêu cầu từ người dùng
  • Đã gửi chứng từ qua bưu điện: MFast đã gửi chứng từ theo thông tin người nhận
  • Thất bại: Vui lòng tạo yêu cầu mới 

Các bạn cập nhật thông tin nhé !