Chương trình thi đua Easy Credit

MFast thông báo chương trình thi đua Easy Credit diễn ra từ ngày 18/01/2021 – 31/01/2021

Thưởng thêm 100,000 VNĐ cho mỗi loan giải ngân trong thời gian diễn ra chương trình. Số lượng giải thưởng không giới hạn

Điều kiện nhận thưởng:

  • Loan phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình
  • Tỷ lệ Convert ≥ 8% (Xét đối với những App lên trong thời gian diễn ra chương trình)

Chúc các bạn thành công !