Chương trình thi đua Top Giải Ngân Tháng 10

Chào mừng khí thế khi cả nước đang trở lại cuộc sống “Bình thường mới”, MFast tổ chức chương trình thi đua “Top Giải Ngân” đối với các dự án bán hàng tài chính. Với thể lệ chương trình như sau:

1/ Thời gian chương trình: Từ ngày 04/10/2021 – 31/10/2021

2/ Đối tượng tham gia

2.1/ Dành cho Sales bán hàng

TOP GIẢI NGÂN MCREDIT
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 1 3,000,000
Top 2 1 2,000,000
Top 3 1 1,000,000

Điều kiện đạt giải: Doanh số giải ngân trong thời gian chương trình tối thiểu 500 triệu (VNĐ)

TOP GIẢI NGÂN EASY CREDIT
Giải thưởng Số lượng giải  Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 trong tuần 1 600,000
Top 2 trong tuần 1 500,000
Top 3 trong tuần 1 400,000

Điều kiện đạt giải:

  • Là Top 3 Sales có số tiền giải ngân cao nhất trong tuần, đạt doanh số tối thiểu 100 triệu/tuần (Xét từ Thứ 2 – Chủ nhật hàng tuần)
  • Tỷ lệ giải ngân ≥ 8% (Xét đối với hồ sơ được xử lý trong thời gian chương trình)
TOP GIẢI NGÂN CASH24
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 trong tuần 1 1,000,000
Top 2 trong tuần 1 700,000
Top 3 trong tuần 1 500,000

Điều kiện đạt giải: Top 3 Sales có số lượng hợp đồng giải ngân cao nhất trong tuần. Đạt tối thiểu 10 hợp đồng giải ngân/ tuần

2.2/ Dành cho cấp quản lý

TOP GIẢI NGÂN MCREDIT
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 1 5,000,000
Top 2 1 4,000,000
Top 3 1 3,000,000

Điều kiện đạt giải: Doanh số giải ngân trong thời gian diễn ra chương trình đạt 8 tỷ (VNĐ)

TOP GIẢI NGÂN EASY CREDIT
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 1 3,000,000
Top 2 1 2,000,000
Top 3 1 1,000,000

Điều kiện đạt giải:

  • Doanh số phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình đạt tối thiểu 2 tỷ (VNĐ)
  • Tỷ lệ giải ngân ≥ 8% (Xét những hồ sơ được xử lý trong thời gian diễn ra chương trình)
TOP GIẢI NGÂN CASH24
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 1 3,000,000
Top 2 1 2,000,000
Top 3 1 1,000,000

Điều kiện đạt giải: Đạt tối thiểu 400 hồ sơ giải ngân

Hy vọng với chương trình thi đua các dự án bán hàng, sẽ giúp các bạn bùng nổ doanh số trong tháng 10 này nhé!

Chúc các bạn thành công!