Loading...
Chương trình thi đua Top giải ngân Tháng 11

Tiếp nối thành công của chương trình thu đua Tháng 10, MFast tiếp tục tổ chức chương trình thi đua "Top Giải Ngân" đối với các dự án bán hàng tài chính. Với thể lệ chương trình như sau:

1/ Thời gian chương trình: Từ ngày 01/11/2021 - 30/11/2021

2/ Đối tượng tham gia

2.1/ Dành cho Sales bán hàng

TOP GIẢI NGÂN CASH24
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 1 2,000,000
Top 2 1 1,500,000
Top 3 1 1,000,000
Top 4 1 500,000
Top 5 1 500,000
Mỗi Combo 2 Loan * 1500 20,000

 

Điều kiện đạt giải:

 • Doanh số giải ngân tối thiểu trong thời gian diễn ra chương trình đạt 30 Hồ sơ giải ngân
 • Hồ sơ có ngày giải ngân từ 01/11/2021 – 14/11/2021: vẫn tính theo số hồ sơ giải ngân thực không xét số tiền giải ngân của từng hồ sơ
 • Đối với chương trình Top Giải Ngân Cash24, Hồ sơ có ngày giải ngân từ 15/11/2021 – 30/11/2021: chỉ tính trên những hồ sơ giải ngân có số tiền giải ngân tối thiểu từ 5 triệu trở lên
 • * Đối với chương trình Combo Loan: Mỗi Combo 2 hồ sơ giải ngân sẽ được thưởng thêm 20,000 VNĐ, chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt đủ ngân sách. Được chi trả vào thứ 2 hàng tuần
 • *  Chương trình Combo Loan giải ngân Cash24, hồ sơ có ngày giải ngân từ 15/11/2021 – 30/11/2021: chỉ tính trên những hồ sơ giải ngân có số tiền giải ngân tối thiểu từ 10 triệu trở lên
 • Nếu trùng giải ưu tiên xét theo số tiền đã được duyệt trong thời gian triển khai
 • Tại thời điểm trao giải người dùng phải còn hoạt động và không phát sinh Fraud

 

TOP GIẢI NGÂN DỰ ÁN NGOÀI CASH24
Giải thưởng Số lượng giải  Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 trong tuần 4 2,000,000
Top 2 trong tuần 4 1,000,000
Top 3 trong tuần 4 800,000
Top 4 trong tuần 4 500,000
Top 5 trong tuần 4 500,000

 

Điều kiện đạt giải:

 • Chương trình áp dụng cho các dự án được triển khai trên MFast ngoài Cash24
 • Doanh số tối thiểu hàng tuần đạt tối thiểu 180 Triệu (VNĐ)
 • Nếu trùng giải ưu tiên xét theo số tiền đã được duyệt trong thời gian triển khai
 • Tại thời điểm trao giải người dùng phải còn hoạt động và không phát sinh Fraud

2.2/ Dành cho cấp quản lý

TOP GIẢI NGÂN CASH24
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 1 5,000,000
Top 2 1 4,000,000
Top 3 1 3,000,000
Top 4 1 2,000,000
Top 5 1 1,000,000

 

Điều kiện đạt giải:

 • Doanh số tối thiểu trong thời gian diễn ra chương trình đạt 300 Hồ sơ giải ngân
 • Hồ sơ có ngày giải ngân từ 01/11/2021 – 14/11/2021: vẫn tính theo số hồ sơ giải ngân thực không xét số tiền giải ngân của từng hồ sơ
 • Hồ sơ có ngày giải ngân từ 15/11/2021 – 30/11/2021: chỉ tính trên những hồ sơ giải ngân có số tiền giải ngân tối thiểu từ 5 triệu trở lên
 • Nếu trùng giải ưu tiên xét theo số tiền đã được duyệt trong thời gian triển khai
 • Tại thời điểm trao giải người dùng phải còn hoạt động và không phát sinh Fraud
TOP GIẢI NGÂN DỰ ÁN NGOÀI CASH24
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Top 1 1 5,000,000
Top 2 1 4,000,000
Top 3 1 3,000,000
Top 4 1 2,000,000
Top 5 1 2,000,000

 

Điều kiện đạt giải:

 • Doanh số phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình đạt tối thiểu 8 tỷ (VNĐ)
 • Chương trình áp dụng cho các dự án tài chính trên MFast ngoài Cash24
 • Nếu trùng giải ưu tiên xét theo số tiền đã được duyệt trong thời gian triển khai
 • Tại thời điểm trao giải người dùng phải còn hoạt động và không phát sinh Fraud

Hy vọng với chương trình thi đua các dự án bán hàng, sẽ giúp các bạn bùng nổ doanh số trong tháng 11 này nhé!

Chúc các bạn thành công!