Giới thiệu nghiệp vụ Chuyên viên bán hàng

Vai trò và nhiệm vụ

Là nghiệp vụ tìm kiếm, thuyết phục, cung cấp thông tin sản phẩm và thu hồ sơ khách hàng. 

Trong trường hợp lý tưởng nhất, bạn có thể trực tiếp tư vấn sản phẩm và thu hồ sơ chính khách hàng bạn tìm kiếm, thì đây là nghiệp vụ dành cho bạn. Với vai trò chuyên viên bán hàng. Bạn sẽ xử lý toàn bộ quy trình bán hàng cho đến khi kết thúc mà không có sự tham gia của bất kì vai trò nào khác

Tất nhiên rồi, bạn có thể tự làm từ đầu đến cuối không cần ai hỗ trợ, nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Bạn có sẵn khách hàng có nhu cầu
 • Bạn đã được cấp mã nhân viên tư vấn cho dự án tương ứng. Tìm hiểu thêm Tại Đây
 • Bạn tự tin có thể tư vấn, thuyết phục khách hàng tham gia sản phẩm, dịch vụ tương ứng
 • Bạn có thể gặp trực tiếp khách hàng (đối với sản phẩm yêu cầu phải gặp khách hàng)

Thao tác thực hiện

Để thực hiện nghiệp vụ “Chuyên viên bán hàng”. Bạn thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tại thanh công cụ “Tài chính”, chọn một dự án bất kỳ
 • Bước 2: Chọn thanh công cụ “Thêm hồ sơ”. Nhập thông tin khách hàng, bao gồm:
  • Họ tên
  • Số CMND
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ hiện tại đang sinh sống
 • Bước 3: Chọn công ty TÀI CHÍNH phù hợp
 • Bước 4: Chọn nghiệp vụ “Làm toàn bộ quy trình”
 • Bước 5: Nhập thông tin khách hàng theo yêu cầu và hướng dẫn trên MFast
 • Bước 6: Chọn “Hoàn tất hồ sơ” và theo dõi cho đến khi hoàn tất
Minh họa các bước thao tác nghiệp vụ “Chuyên viên bán hàng”