Chuyên viên bán hàng

Nếu trong điều kiện tốt nhất, bạn là người có thể hoàn tất đầy đủ quy trình bán hàng tài chính cho khách hàng thì nghiệp vụ Chuyên viên bán hàng là lưa chọn của bạn, đây là nghiệp vụ HOÀN TẤT đầy đủ quy trình của một bộ hồ sơ vay từ tìm kiếm, tư vấn và thu hồ sơ khách hàng. Và không cần hỗ trợ từ vai trò khác trên MFast

Đây là nghiệp vụ cần phải tạo code dự án tài chính. Nhận 100% hoa hồng

Để tạo code dự án tài chính. Bạn xem hướng dẫn Tại Đây

Các bước lên hồ sơ tại nghiệp vụ chuyên viên bán hàng:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn mục “Giới thiệu khách hàng vay”

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng, bao gồm:

  • Họ tên
  • Số CMND
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ hiện tại đang sinh sống

Bước 3: Chọn công ty TÀI CHÍNH phù hợp

Bước 4: Chọn nghiệp vụ “Hoàn tất hồ sơ tham gia sản phẩm”

Bước 5: Nhập thông tin khách hàng theo yêu cầu của từng dự án tài chính

Bước 6: Tải chứng từ hồ sơ theo yêu cầu sản phẩm và chọn “Hoàn tất hồ sơ”

Bước 7: Theo dõi hồ sơ cho đến khi hoàn tất

Để xem chi tiết hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ Chuyên Viên Bán Hàng của các dự án trên MFast. Bạn xem tài liệu tham khảo Tại Đây