Loading...
CIMB Bank – Giới thiệu khách hàng vay, nhận ngay nhiều giải thưởng

Chương trình thi đua dành cho Mfaster giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay CIMB Bank

1. Giải thưởng:

  • 200,000 đ/ hồ sơ giải ngân từ 50 triệu đến 60 triệu
  • 300,000 đ/ hồ sơ giải ngân trên 60 triệu đến 80 triệu
  • 500,000 đ/ hồ sơ giải ngân trên 80 triệu

2. Đối tượng tham gia:


  • Tất cả người dùng Mfast (trừ mô hình partner)
  • Chỉ áp dụng cho nghiệp vụ "Tìm và giới thiệu khách hàng (preDSA) cho dự án CIMB Bank"

3. Thời gian: Quý 4, từ 10/10/2020 đến hết 31/12/2020

4. Thời gian trả thưởng: nhận ngay khi hồ sơ giải ngân thành công

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây

Lưu ý:

Chỉ xét thưởng trên mỗi 1 hồ sơ giải ngân, không cộng gộp các hồ sơ