Loading...
[CIMB Bank] Tạm dừng hỗ trợ tại Hồ Chí Minh

Hiện nay dịch bệnh tại TP HCM đang diễn biến phức tạp khó kiểm soát, vì vậy ảnh hưởng tới hoạt động phục vụ hỗ trợ khách hàng vay vốn.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho khách hàng, CIMB Bank xin thông báo về việc gián đoạn thời gian xử lý hồ sơ của khách hàng như sau:

  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng tại khu vực TP HCM
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 17/7/2021 – Dự kiến 26/07/2021
  • Nội dung áp dụng: Những hồ sơ thuộc khách hàng được nộp trong thời gian nêu trên sẽ được CIMB tạm ngừng xử lý.

Thông báo này không áp dụng cho Khách hàng tại Hà Nội

CIMB Bank sẽ cập nhật nếu có bất kỳ sự thay đổi nào. Các bạn cập nhật thông tin nhé !