Loading...
[CIMB Bank] Tạm dừng xử lý hồ sơ khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh

Do tình hình dịch bệnh đã trở nên căng thẳng hơn và hiện nay Hà Nội cũng đã trong tâm dịch, vì vậy:

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho khách hàng cũng như nhân viên của CIMB và MFast, CIMB xin thông báo về việc gián đoạn thời gian xử lý hồ sơ của Khách hàng như sau:

1/ Đối tượng áp dụng:Khách hàng tại khu vực TP Hồ Chí MinhHà Nội

2/ Thời gian áp dụng: Đối với Hà Nội, Từ ngày 29/7/2021 – Dự kiến 10/08/2021

(HCM đã áp dụng thông báo này từ ngày 17/7/2021 và tiếp tục thực hiện tới 10/8 hoặc tới khi có thông báo mới)

3/ Nội dung áp dụng: Những hồ sơ thuộc khách hàng được nộp trong thời gian nêu trên sẽ được CIMB tạm ngừng xử lý.

CIMB sẽ cập nhật nếu có bất kỳ sự thay đổi nào. Các bạn cập nhật thông tin nhé!