[CIMB Bank] Thông báo quy trình kiểm soát mục đích sử dụng vốn

MFast xin gửi đến Anh/Chị “THÔNG BÁO QUY TRÌNH KIỂM SOÁT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN” theo nội dung sau:

Nhằm tuân thủ theo quy định của NHNN, CIMB cần thu thập chứng từ thể hiện mục đích vay vốn của KH. MFast xin thông báo quy trình “CHỨNG MINH MỤC ĐÍCH VAY” cho khách hàng tới bước “chờ ký văn kiện tín dụng”

Đối với KH mới, danh sách chứng từ cần thu thập với mục đích Mua sắm trang thiết bị, vật dụng gia đình như sau:

Đính kèm là mẫu chứng từ của CIMB, anh/chị cập nhật thông tin để báo KH chuẩn bị đẩy nhanh tiến trình KYC nhé.

  1. Bảng kê các loại hàng hóa PL: Xem tại đây
  2. Biên bản giao hàng nhận tiền: Xem tại đây

Các thắc mắc (nếu có) liên quan đến nội dung email này vui lòng phản hồi về hộp mail: cimb@digitel.vn